Galerie/ Atelier Serpentijn Peize

Welkom in mijn atelier, geopend tijdens cursusuren en op afspraak.

Let op: wijziging in lestijden voor de ochtendgroepen!!!

Galerie Serpentijn  Oude Velddijk 1   9321 HK Peize   050 5770841 / 06 15174328   annet@serpentijn.nl